bochka gostOlej motorový M-8ДМ je určen pro zimní provoz vysoce přeplňovaných automobilových a traktorových motorů s turbodmychadlem domácí a zahraniční výroby, provozovaných v těžkých podmínkách. Může být použit v naftových motorech bez přeplňování s vyšším počtem ujetých kilometrů mezi výměnami oleje.
Vyznačuje se dobrou antioxidační stabilitou a zlepšenými vlastnostmi proti opotřebení.
Zajišťuje spolehlivou ochranu proti usazeninam a korozi.
Zajišťuje dlouhodobou provozuschopnost při použití paliva se zvýšeným obsahem síry.

SAE 20  ГОСТ 8581-78  API CD

Skladovat v suchých prostorech skladu nebo pod přístřeškem.
Zamezit vniknutí vlhkosti dovnitř.


Záruční skladovací doba – 5 let od data výroby.

Bezpečnostní opatření:
Během práce s olejem je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, používat osobní ochranné pomůcky.
V případě potřísnění kůže a sliznice propláchnout zasažená místa vodou.
Zamezit úniku oleje do půdy a vody, chránit před ohněm.

Technický List (PDF)

 

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069

NAPIŠTE NÁM