bochka gostOlej motorový М-16Г2ЦС je určen pro mazání hlavních a pomocných naftových lodních motorů s plunžrovým pístem v námořní dopravě, průmyslové a říční lodní dopravě. Používá se rovněž pro mazání válců křižákových naftových motorů pomocí lubrikantů. Vyznačuje se dobrou odolností proti vlhkosti, nízkou emulgovatelností s vodou a lehce se odděluje od vody při separaci..

SAE 40 ГОСТ 12337-84  API CС

Skladovat v suchých prostorech skladu nebo pod přístřeškem.
Zamezit vniknutí vlhkosti dovnitř.


Záruční skladovací doba – 5 let od data výroby.

Bezpečnostní opatření:
Během práce s olejem je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, používat osobní ochranné pomůcky.
V případě potřísnění kůže a sliznice propláchnout zasažená místa vodou.
Zamezit úniku oleje do půdy a vody, chránit před ohněm.

Technický List (PDF)

 

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069

NAPIŠTE NÁM