VMGZ gostOlej ВМГЗ se používá jako celoroční pracovní kapalina v severských podmínkách a ve středním pásmu jako zimní typ, v systémech hydraulického pohonu a hydraulického ovládaní stavebních, silničních, lesních zvedacích a dopravních strojů, ostatní mobilní techniky a hydraulických zařízení, provozovaných venku při teplotách -200 až +500С dle typu použitého hydraulického čerpadla. Použití nízkotuhnoucí základní složky hydrokrakování a kombinace vysoce výkonných aditiv zajišťuje úsporu paliva díky vynikajícím startovacím parametrům za nizkých teplot, potlačuje opotřebení dílů hydraulického systému a prodlužuje jeho životnost.

ТУ 38.101479-86

Skladovat v suchých prostorech skladu nebo pod přístřeškem.
Zamezit vniknutí vlhkosti dovnitř.


Záruční skladovací doba – 5 let od data výroby.

Bezpečnostní opatření:
Během práce s olejem je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, používat osobní ochranné pomůcky.
V případě potřísnění kůže a sliznice propláchnout zasažená místa vodou.
Zamezit úniku oleje do půdy a vody, chránit před ohněm.

Technický List (PDF)

 

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069

NAPIŠTE NÁM