МГЕ-46В gostOlej pro hydraulické převody МГЕ-46В je určen pro hydraulické systémy (hydrostatické pohony) zemědělské, stavebně-silniční a ostatní techniky, provozované s tlakem pod 35 MPa s krátkodobým zvýšením na 42 MPa. Způsobilý k provozu při teplotách -100 až + 800С.

ISO VG 46  ТУ 38.001347-00

Skladovat v suchých prostorech skladu nebo pod přístřeškem.
Zamezit vniknutí vlhkosti dovnitř.


Záruční skladovací doba – 5 let od data výroby.

Bezpečnostní opatření:
Během práce s olejem je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, používat osobní ochranné pomůcky.
V případě potřísnění kůže a sliznice propláchnout zasažená místa vodou.
Zamezit úniku oleje do půdy a vody, chránit před ohněm.

Technický List (PDF)

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069
Telefon: +420 777 241 400

NAPIŠTE NÁM