bochka gostWEGO КS-19p - vysoce viskózní minerální kompresorový olej určený pro mazání pístových kompresorů s olejovou náplní Je vyroben z vysoce kvalitních základových olejů selektivní rafinace s přidáním vysoce účinné kombinace aditiv zvyšujících antioxidační vlastnosti oleje za účelem snížení tvorby usazenin a karbonu. WEGO КS-19p je určen pro mazání střednětlakých a vysokotlakých pístových kompresorů, dmychadel a rotačních kompresorů provozovaných v různých průmyslových odvětvích a v dopravě tam, kde výrobce zařízení předepisuje použití oleje s třídou viskozity ISO VG 220. Je rovněž doporučen pro jednostupňové a vícestupňové kompresory stlačující vzduch a/nebo jiné plyny nerozpustné v oleji. V řadě případů lze plej KS-19p použit jako náhradu za olej МС-20 v souladu s doporučením výrobce kompresoru.

VÝHODY

  • Vysoký stupeň rafinace základového oleje zaručuje vysoké funkční vlastnosti
  • Dobrá oxidační stabilita díky přítomnosti účinné antioxidační přísady
  • Vysoká teplotní stabilita zaručující dlouhodobou a účinnou provozuschopnost oleje
  • Vysoká teplota samovznícení zajišťuje bezpečný provoz kompresorů
  • Výborné těsnící vlastnosti oleje (utěsňuje kompresní prostor), promazává válce a ventily, chrání díly před korozí
  • Malá náchylnost k tvorbě usazenin ve výtlačném potrubí kompresoru • Prodlužuje životnost kompresoru a zvyšuje jeho spolehlivost

Technický List (PDF)

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069

NAPIŠTE NÁM