XA-30 gostOlej pro kompresory chladících zařízení ХА-30  – minerální chladící olej pro mazání kompresorů chladících zařízení. Je plně rozpustný v chladivu R12 při provozních podmínkách chladících zařízení, vzniklá směs je homogenní, v plném rozsahu se vrací do kompresoru a zajišťuje jeho normální mazání. Viskozita směsi vytváří při provozu dostatečně silný mazací film na třecím povrchu. Teplota vločkování v roztoku Chladonu R-12 pro olej ХА-30 činí -40°С. Olej ХА-30 je plně smísitelný s chladivy RH,  R21, R113, R500. Olej ХА-30 lze použit pro kompresory, pracující na amoniaku (R717).

ISO VG 46   ГОСТ 5546-86

Skladovat v suchých prostorech skladu nebo pod přístřeškem.
Zamezit vniknutí vlhkosti dovnitř.


Záruční skladovací doba – 5 let od data výroby.

Bezpečnostní opatření:
Během práce s olejem je nutno dodržovat zásady osobní hygieny, používat osobní ochranné pomůcky.
V případě potřísnění kůže a sliznice propláchnout zasažená místa vodou.
Zamezit úniku oleje do půdy a vody, chránit před ohněm.

Technický List (PDF)

 

WEGO LUBRICANTS s.r.o.

Česká republika
Františka Diviše 1275/1a Uhříněves,
104 00 Praha
Telefon: +420 728 930 069
Telefon: +420 777 241 400

NAPIŠTE NÁM